دپارتمان دوره های دیپلم کامپیوتر

دپارتمان دیپلم دوره های تصویرسازی رایانه ای کد رشته 6232

 

عنوان دوره

ساعت

کد استاندارد

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

کاربر رایانه

300

3-42/24/1/0/3

14000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

کاربر نرم افزار اداری

230

3-42/24/1/4

12000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

طراح گرافیک رایانه ای

200

1-66/51/1/3

5200000

توافق با مؤسس آموزشگاه

رایانه کار گرافیک FREEHAND

90

1-62/58/1/4

5000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

رایانه کار CORELDRAW

60

1-62/58/1/3

11000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

شهروند الکترونیک

77

3-42/24/1/5/2

4700000

توافق با مؤسس آموزشگاه

کاربر FLASH MX

96

1-61/46/1/3

3500000

توافق با مؤسس آموزشگاه

 

 

 

دپارتمان دیپلم دوره های برنامه نویسی پایگاه داده کد رشته 6140

 

عنوان دوره

ساعت

کد استاندارد

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

کاربر رایانه

300

3-42/24/1/0/3

14000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

کاربر نرم افزار اداری

230

3-42/24/1/4

12000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

برنامه نویسی ویژوال بیسیک

240

0-84/80/1/3/1

21000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

کابر بانک اطلاعاتی

180

0-84/80/1/3/2

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مهارت عمومی برنامه نویسی

325

0-84/80/1/3/4

23000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

برنامه نویسیDELPHI,VB

460

0-84/80/1/3/3

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

 

 

 

 

دپارتمان دیپلم دوره های حسابداری مالی کد رشته 6172

 

عنوان دوره

ساعت

کداستاندارد

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

کاربر رایانه

300

3-42/24/1/0/3

14000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

رایانه کار حسابداری مالی

96

1-10/18/1/5

19000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

حسابداری عمومی مقدماتی

130

1-10/15/2/5

8000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

حسابداری عمومی تکمیلی

150

1-10/15/1/3/1

8000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

حسابداری صنعتی درجه 2

140

1-10/12/2/3

8000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

حسابداری حقوق و دستمزد

120

3-39/34/1/4

7000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

 

دپارتمان دیپلم مجموعه نهم سال 1398

 

عنوان دوره

ساعت

کداستاندارد

شهریه نهایی

مدت زمان دوره

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواد

1749

6181

19900000

یکسال تحصیلی

حسابداری  (مالی با رایانه )

1800

1-6172

219900000

یکسال تحصیلی

امور اداری

1980

1-6171

18900000

یکسال تحصیلی

آتش نشانی

1800

1-9743

20000000

یکسال تحصیلی

مددیاری سالمندان

1581

1-6177

19990000

یکسال تحصیلی

مددیاری افراد با نیازهای ویژه

1562

1-6178

21990000

یکسال تحصیلی

بورس و ارواق بهادار

1710

1-6183

19900000

یکسال تحصیلی

کامپیوتر

1800

1-6137

23990000

یکسال تحصیلی