معرفی شرکت نیکان مامطیر

شرکت تعاونی خدمات آموزشی علم وصنعت نیکان مامطیر یابل به شماره ثبت 5417 از سال 1388 با مدیر عاملی آقای سید فتح اله محمدی هریکندئی شروع بکار نمود.

از جمله فعللیتهای این شرکت حضور گسترده و قوی در کلیه برنامه های آموزشی و پژوهشی بوده که نمونه این حضور می توان به اجرای دوره های آموزشی خرید خدمات رشته های پایه و پیشرفته اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در دوسال متمادی نام برد .

همچنین این شرکت موفق به اخذ مجوز پشتیبان مشاغل خانگی از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران شده که با اخذ این مجوز بیش از ده شاغل خانگی را در قالب انجام امور رایانه ای پشتیبانی می نماید .

طرح تهیه و انجام برنامه نسخه نویسی از دیگر برنامه های این شرکت بوده که برای اولین بار در استان مازندران انجام شده که به نوبه خود باعث ایجاد سه شغل بصورت مستقیم و چهار شغل بصورت غیر مستقیم می باشد .