آموزش کارکنان دولت

به استناد از نامه شماره   83078  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، به منظور رشد فضائل اخلاقی و معنوی و نیز توسعه ظرفیت کارشناسی و بهبود شایستگی های عمومی ، شغلی و مدیریتی کارمندان دولت ، دستگاههای اجرائی ملزم به برگزاری دوره های آموزشی تدوین شده این سازمان در موسسات مجاز شده می باشند .

مجتمع آموزشی علم وصنعت نیکان بابل ضمن اخذ مجوز مربوط به برگزاری دوره های آموزشی مشمول این بخشنامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آماده برگزاری دوره های ذیل می باشد .

 

* عناوین دوره های آموزشی ویژه مدیران ارشد

- دولت الکترونیک

- مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات

 

* عناوین دوره های آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات

- حاکمیت فاوا

- مدیریت و حاکمیت فاوا و ML

- مدیریت فرآیندهای سازمانی

- معماری فناوری اطلاعات سازمانی

- تحلیل و طراحی سیستم

- مهندسی شبکه

- مدیریت امنیت اطلاعات

- مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

- رایانش ابری

- مهاجرت به نرم افزارهای آزاد

 

* عناوین دوره های آموزشی  ویژه عموم کارکنان دولت

- مهارتهای حرفه ای اداری کار با رایانه

- مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

- مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

- شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها

 

 


&& دوره های آموزشی فوق بعنوان دوره های ضمن خدمت ویژه کارکنان عزیز علل الخصوص فرهنگیان می باشد .

&& به شرکت کنندگان در دوره گواهی نامه حضور تحت مجوز سازمان مدیریت برنامه ریزی اعطا می گردد .