پودمان دوره های جذب بازارکار رشته طراحی سایت

دپارتمان طراحی سایت

عنوان دوره آموزشی

کد استاندارد

دوره کوتاه مدت

ساعت

شهریه(ریال)

ICDL

732120530140001

20

16000000

طراحی مقدماتی صفحات وب

251340530890001

20

25000000

توسعه دهنده سیستم های مدیریتی با wordpress

732120530020001

20

25000000

جمع کل شهریه

 66000000ریال

 

1- این پکیج ها کوتاه مدت با استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای و با ارائه مدرک بین المللی می باشد.

2- برای تمامی دوره ها ، گواهی خاص صادر می شود.

3- تمام کسانی که در این دوره شرکت می کنند، به عنوان نیروی کار ماهر و تکنسین متخصص، شرایط حضور در بازار کار برایشان مهیا می شود.