پودمان دوره های جذب بازارکار رشته سخت افزار

دپارتمان سخت افزار

عنوان دوره آموزشی

کد استاندارد

دوره کوتاه مدت

ساعت

شهریه(ریال)

ICDL

732120530140001

20

16000000

تکنسین پشتیبانی سیستم عامل

252940530490001

20

15000000

مونتاژ رایانه

3512470530590231

20

15000000

تعمیرکار عمومی رایانه شخصی

351230530460001

20

15000000

تعمیرکار لپ تاپ

351230530470001

20

15000000

جمع کل شهریه

 76000000ریال

 

1- این پکیج ها کوتاه مدت با استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای و با ارائه مدرک بین المللی می باشد.

2- برای تمامی دوره ها ، گواهی خاص صادر می شود.

3- تمام کسانی که در این دوره شرکت می کنند، به عنوان نیروی کار ماهر و تکنسین متخصص، شرایط حضور در بازار کار برایشان مهیا می شود.