پودمان دوره های جذب بازارکار رشته گرافیک

دپارتمان گرافیک و طراحی و انیمیشن

عنوان دوره آموزشی

کد استاندارد

دوره کوتاه مدت

ساعت

شهریه(ریال)

ICDL

732120530140001

20

16000000

فتوشاپ

732120530160001

20

15000000

اتوکد

216640531080001

20

15000000

فلش

2513/75

20

15000000

کورل

2166405310900000

20

15000000

جمع کل شهریه

 76000000ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- این پکیج ها کوتاه مدت با استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای و با ارائه مدرک بین المللی می باشد.

2- برای تمامی دوره ها ، گواهی خاص صادر می شود.

3- تمام کسانی که در این دوره شرکت می کنند، به عنوان نیروی کار ماهر و تکنسین متخصص، شرایط حضور در بازار کار برایشان مهیا می شود.