پودمان دوره های جذب بازارکار رشته رباتیک

(آشنایی کوتاه مدت،کامل،حرفه ای،جذب و ورود به بازارکار)

دپارتمان رباتیک

عنوان دوره آموزشی

کد استاندارد

دوره کوتاه مدت

ساعت

شهریه(ریال)

ICDL

732120530140001

20

16000000

برق

-

20

15000000

الکترونیک

-

20

15000000

مکانیک

-

20

15000000

برنامه نویسی

-

20

15000000

مونتاژ

-

20

15000000

جمع کل شهریه

 96000000ریال

 

1- این پکیج ها کوتاه مدت با استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای و با ارائه مدرک بین المللی می باشد.

2- برای تمامی دوره ها ، گواهی خاص صادر می شود.

3- تمام کسانی که در این دوره شرکت می کنند، به عنوان نیروی کار ماهر و تکنسین متخصص، شرایط حضور در بازار کار برایشان مهیا می شود.