پودمان دوره های جذب بازارکار رشته عمومی

(آشنایی کوتاه مدت،کامل،حرفه ای،جذب و ورود به بازارکار)

دپارتمان عمومی

عنوان دوره آموزشی

کد استاندارد

دوره کوتاه مدت

ساعت

شهریه(ریال)

ICDL

732120530140001

20

16000000

آموزش تهدیدات و مزایای فضای مجازی(شبکه های اجتماعی)

252940530530001

20

8000000

نصب و تنظیم سیستم عامل ویندوز

1-005-53-2523

20

8000000

مهارت های زندگی آنلاین

241130531030061

20

8000000

کاربر تبلت

351130531030081

20

8000000

جمع کل شهریه

 48000000ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- این پکیج ها کوتاه مدت با استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای و با ارائه مدرک بین المللی می باشد.

2- برای تمامی دوره ها ، گواهی خاص صادر می شود.

3- تمام کسانی که در این دوره شرکت می کنند، به عنوان نیروی کار ماهر و تکنسین متخصص، شرایط حضور در بازار کار برایشان مهیا می شود.