پودمان دوره های جذب بازارکار رشته برنامه نویسی

 (آشنایی کوتاه مدت،کامل،حرفه ای،جذب و ورود به بازارکار)

دپارتمان برنامه نویسی

عنوان دوره آموزشی

کد استاندارد

دوره کوتاه مدت

ساعت

شهریه(ریال)

ICDL

732120530140001

20

16000000

مهارت های برنامه نویسی

251430531550001

20

20000000

SQL SERVER

252140531020001

20

20000000

C#

251340530170001

20

20000000

VB.NET

251340530210001

20

20000000

اندروید

251340530140001

20

20000000

DELPHI

251340530290001

20

20000000

پایتون

251340530260001

20

20000000

جمع کل شهریه

 156000000ریال

 

1- این پکیج ها کوتاه مدت با استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای و با ارائه مدرک بین المللی می باشد.

2- برای تمامی دوره ها ، گواهی خاص صادر می شود.

3- تمام کسانی که در این دوره شرکت می کنند، به عنوان نیروی کار ماهر و تکنسین متخصص، شرایط حضور در بازار کار برایشان مهیا می شود.