پودمان دوره های جذب بازارکار رشته معماری

 (آشنایی کوتاه مدت،کامل،حرفه ای،جذب و ورود به بازارکار)

دپارتمان معماری

عنوان دوره آموزشی

کد استاندارد

دوره کوتاه مدت

ساعت

شهریه(ریال)

ICDL

732120530140001

20

16000000

طراحی با نرم افزار  Archicad

343230300000041

20

14000000

طراحی نمای بیرونی ساختمان با نرم افزار 3dmax

3432-30-010-1

20

30000000

طراحی دکوراسیون داخلی با نرم افزار 3dmax

3432-30-022-1

20

20000000

فضاسازی و محوطه سازی

-

20

20000000

چیدمان،مبلمان و طراحی داخلی منزل

-

20

16000000

جمع کل شهریه

 116000000ریال

 

1- این پکیج ها کوتاه مدت با استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای و با ارائه مدرک بین المللی می باشد.

2- برای تمامی دوره ها ، گواهی خاص صادر می شود.

3- تمام کسانی که در این دوره شرکت می کنند، به عنوان نیروی کار ماهر و تکنسین متخصص، شرایط حضور در بازار کار برایشان مهیا می شود.