پودمان دوره های جذب بازارکار رشته کار آفرینی

معرفی پکیج های آموزشی

 (آشنایی کوتاه مدت،کامل،حرفه ای،جذب و ورود به بازارکار)

دپارتمان کارآفرینی

عنوان دوره آموزشی

کد استاندارد

دوره کوتاه مدت

ساعت

شهریه(ریال)

ICDL

732120530140001

20

16000000

مهارت های کارآفرینی

243140450010021

20

14000000

کارآفرینی با رویکرد KAB

524920450010031

20

9990000

جمع کل شهریه

 39990000ریال

 

1- این پکیج ها کوتاه مدت با استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای و با ارائه مدرک بین المللی می باشد.

2- برای تمامی دوره ها ، گواهی خاص صادر می شود.

3- تمام کسانی که در این دوره شرکت می کنند، به عنوان نیروی کار ماهر و تکنسین متخصص، شرایط حضور در بازار کار برایشان مهیا می شود.