پودمان دوره های جذب بازارکار رشته حسابداری

(آشنایی کوتاه مدت،کامل،حرفه ای،جذب و ورود به بازارکار)

دپارتمان امورمالی و بازرگانی

عنوان دوره آموزشی

کد استاندارد

دوره کوتاه مدت

ساعت

شهریه(ریال)

ICDL

732120530140001

20

16000000

حقوق و دستمزد

431320450010002

20

10000000

حسابداری عمومی

431120450020001

20

10000000

حسابداری مقدماتی

1-10/15/2/5

20

10000000

حسابداری مالیاتی

241140450050001

20

5000000

نرم افزار

-

20

10000000

جمع کل شهریه

 61000000ریال

 

1- این پکیج ها کوتاه مدت با استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای و با ارائه مدرک بین المللی می باشد.

2- برای تمامی دوره ها ، گواهی خاص صادر می شود.

3- تمام کسانی که در این دوره شرکت می کنند، به عنوان نیروی کار ماهر و تکنسین متخصص، شرایط حضور در بازار کار برایشان مهیا می شود.