پودمان دوره های جذب بازارکار رشته برق

 (آشنایی کوتاه مدت،کامل،حرفه ای،جذب و ورود به بازارکار)

دپارتمان برق

عنوان دوره آموزشی

کد استاندارد

دوره کوتاه مدت

ساعت

شهریه(ریال)

ICDL

732120530140001

20

16000000

دوربین مدار بسته

741120050030011

20

15000000

هوشمندسازی ساختمان

741120050020021

20

15000000

نصب و تعمیر درهای اتوماتیک

741120050020011

20

15000000

نصب و تعمیرکار آسانسور

741220050130001

20

15000000

جمع کل شهریه

 76000000ریال

 

1- این پکیج ها کوتاه مدت با استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای و با ارائه مدرک بین المللی می باشد.

2- برای تمامی دوره ها ، گواهی خاص صادر می شود.

3- تمام کسانی که در این دوره شرکت می کنند، به عنوان نیروی کار ماهر و تکنسین متخصص، شرایط حضور در بازار کار برایشان مهیا می شود.