پودمان دوره های جذب بازارکار خدمات آموزشی

                                                        (آشنایی کوتاه مدت،کامل،حرفه ای،جذب و ورود به بازارکار)

                                                             دپارتمان خدمات آموزشی

عنوان دوره آموزشی

کد استاندارد

دوره کوتاه مدت

ساعت

شهریه(ریال)

ICDL

732120530140001

20

16000000

مدیر مهد کودک

13424049001001

20

15000000

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای

13453049002001

20

10000000

آمادگی شغلی

333330490000011

20

8000000

تهیه و تنظیم پورپوزال

264140490030021

20

10000000

کارآفرین پروری مادران

341230490000011

20

8000000

سخنرانی حرفه ای

235140490010021

20

25000000

مشاور خرید و فروش اتومبیل

524920490010001

20

8000000

جمع کل شهریه

 84000000ریال

 

1- این پکیج ها کوتاه مدت با استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای و با ارائه مدرک بین المللی می باشد.

2- برای تمامی دوره ها ، گواهی خاص صادر می شود.

3- تمام کسانی که در این دوره شرکت می کنند، به عنوان نیروی کار ماهر و تکنسین متخصص، شرایط حضور در بازار کار برایشان مهیا می شود.