دپارتمان دوره های خدمات آموزشی

دپارتمان دوره های خدمات آموزشی

 

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

مدیریت آموزشگاه

10

10

20000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مربی مهدکودک

10

10

20000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

پداگورژی

10

10

20000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

آموزش حقوق شهروندی

10

10

20000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مشاوره و هدایت آموزشی

10

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مشاور خرید و فروش در املاک

10

10

20000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

خلاقیت و نوآوری در محیط کار

10

10

20000000

توافق با مؤسس آموزشگاه