دپارتمان دوره های خدمات آموزشی

 

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

مدیریت آموزشگاه

20

10

7000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مربی مهدکودک

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

پداگورژی

20

10

8000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

آموزش حقوق شهروندی

20

10

10000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مشاوره و هدایت آموزشی

20

10

5000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

مشاور خرید و فروش در املاک

20

10

5000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

خلاقیت و نوآوری در محیط کار

20

10

4500000

توافق با مؤسس آموزشگاه