پودمان دوره های جذب بازارکار الکترونیک

معرفی پکیج های آموزشی

 (آشنایی کوتاه مدت،کامل،حرفه ای،جذب و ورود به بازارکار)

دپارتمان الکترونیک

عنوان دوره آموزشی

کد استاندارد

دوره کوتاه مدت

ساعت

شهریه(ریال)

ICDL

732120530140001

20

16000000

تعمیرکار موبایل و تبلت

742120030190011

20

25000000

تعمیرکار نرم افزار تلفن همراه

01/7421200302300

20

35000000

فروشندگی موبایل

52232003001001

20

10000000

تعمیرکار دستگاه کپی

742120030100001

20

15000000

تعمیرکار دستگاه فکس

742120030130001

20

15000000

تعمیرکار دوربین فیلمبرداری

742120030030001

20

15000000

جمع کل شهریه

 131000000ریال

 

1- این پکیج ها کوتاه مدت با استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای و با ارائه مدرک بین المللی می باشد.

2- برای تمامی دوره ها ، گواهی خاص صادر می شود.

3- تمام کسانی که در این دوره شرکت می کنند، به عنوان نیروی کار ماهر و تکنسین متخصص، شرایط حضور در بازار کار برایشان مهیا می شود.