دپارتمان دوره های نفت ، گاز،پتروشیمی

 

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

HYSYS

15

8

30000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ASPENPLAS

15

8

35000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

PIPIG

15

8

45000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

PDMSI

15

8

40000000

توافق با مؤسس آموزشگاه