دپارتمان دوره های سخت افزار شبکه

 

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

سخت افزار عمومی

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

شبکه NETWORK

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

CCNA

20

10

20000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

MCITP

20

10

22000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

CISCO

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

MICROSOFT WINDOWS 7

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

20

10

18000000

توافق با مؤسس آموزشگاه