دپارتمان دوره های گرافیک و معماری

دپارتمان دوره های گرافیک و معماری

فتوشاپ

20

10

40000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

فلش

20

10

40000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

کورل

20

10

40000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

اتوکد

20

10

45000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

آرشیکت

10

5

43000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

تری دی مکس

20

10

65000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ویری

10

10

42000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ریویت

10

5

45000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

 

 

شیت بندی ، راندو ، اسکیس

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

برآورد هزینه و بودجه

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

طراحی فرآیند داخلی

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

معماری پایدار

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

فضای سبز به طریق سه بعدی

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ترسیم ، چیدمان ، مبلمان ، پلان ، ماکت

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

نقشه کشی PEROPESTIVE

20

10

52000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

دکوراسیون طراحی داخلی

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه