دپارتمان دوره های گرافیک و معماری

دپارتمان دوره های گرافیک و معماری

 

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

فتوشاپ

20

10

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

فلش

20

10

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

کورل

20

10

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

اتوکد

20

10

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

آرشیکت

10

5

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

تری دی مکس

20

10

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

ویری

10

10

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

ریویت

10

5

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

دپارتمان دوره های گرافیک و معماری

 

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

شیت بندی ، راندو ، اسکیس

20

10

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

برآورد هزینه و بودجه

20

10

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

طراحی فرآیند داخلی

20

10

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

معماری پایدار

20

10

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

فضای سبز به طریق سه بعدی

20

10

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

ترسیم ، چیدمان ، مبلمان ، پلان ، ماکت

20

10

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

نقشه کشی PEROPESTIVE

20

10

-

توافق با مؤسس آموزشگاه

دکوراسیون طراحی داخلی

20

10

-

توافق با مؤسس آموزشگاه