دپارتمان دوره های گرافیک و معماری

 

دپارتمان دوره های گرافیک و معماری

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

فتوشاپ

20

10

8000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

فلش

20

10

9000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

کورل

20

10

9000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

اتوکد

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

آرشیکت

10

5

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

تری دی مکس

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ویری

10

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ریویت

10

5

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

شیت بندی ، راندو ، اسکیس

20

10

9000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

برآورد هزینه و بودجه

20

10

85000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

طراحی فرآیند داخلی

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

معماری پایدار

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

فضای سبز به طریق سه بعدی

20

10

17000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

ترسیم ، چیدمان ، مبلمان ، پلان ، ماکت

20

10

16000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

نقشه کشی PEROPESTIVE

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

دکوراسیون طراحی داخلی

20

10

25000000

توافق با مؤسس آموزشگاه