دپارتمان دوره های برنامه نویسی و طراحی سایت

دپارتمان دوره های برنامه نویسی و طراحی سایت

برنامه نویسی C++

20

10

35000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

برنامه نویسی پایتون

20

10

45000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

برنامه نویسی SQ

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

برنامه نویسی دات نت

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

طراحی کامل دوره سایت PHP

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

طراحی کامل سایت به زبان جملات

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

طراحی کامل سایت HTML   

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

طراحی کامل سایت C#.ASP.NET

20

10

50000000

توافق با مؤسس آموزشگاه