دپارتمان دوره های ربـــاتـــیِک

عنوان دوره

ساعت

جلسه

شهریه نهایی

کلاس خصوصی

رباتیک مقدماتی

20

10

5000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

رباتیک پیشرفته

20

10

7000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

رباتیک مسیریاب

20

10

9000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

رباتیک جنگجو

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

رباتیک آتشفشان

20

10

13000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

رباتیک برنامه نویسی

20

10

15000000

توافق با مؤسس آموزشگاه

رباتیک مهدکودک

20

10

6000000

توافق با مؤسس آموزشگاه