دپارتمان حسابداری

Label

آموزش به شرط اشتغال

با گذراندن این دوره می توانید وارد جذب بازار کار شوید. آموزش به شرط اشتغال، شاغل شدن در شرکتهای خصوصی،فروشگهای،تولیدی،پخش مواد غذایی،پخش فروشگهای رفاهی،اظهارنامه مالیاتی،همکاری با فروشگهای اصناف و غیره  آموزش دفتر نویسی، تنظیم سندهای حسابداری،دفترمالی(روزنامه)بستن حسابهامالی،تراز،مغایرت بانکی،صورتهای مالی،سود و زیان،آموزش تمامی نرم افزارهای حسابداری(هلو،سپیدار،همکاران سیستم و.........)آموزش حقوق دستمزد،ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی،آموزش مالیات برارزش افزوده  اظهارنامه مالیاتی و فصلی (فروشگهای ، تولیدی و شرکتها)
فرم ثبت نام دوره


 
 
 


ارسال نظر

 
 


نظرات