دیپلم آتش نشانی

Label

اولین مرکز مهارت آتش نشانی در استان مازندران، با گرفتن دیپلم آتش نشانی می توانید جذب بازار کار شوید، همچنین  می توانید در آزمونهای استخدامی سازمان آتش نشانی با یک امتیاز شرکت کنید 
فرم ثبت نام دوره


 
 
 


ارسال نظر

 
 


نظرات